Nájdite si svoj čas

Tréningový rozvrh

  • Všetky
  • Reprezentanti
  • Kategória A
  • Kategória B
  • Kategória C

Rozvrh tréningov FanyGym AGAF Slovakia, Košice 2020/2021

Akadémia, klub FanyGym AGAF Slovakia Krúžok
7:00-8:30 13:00-15:00 16:00-17:00
Pondelok
Technické prvky
Statické prvky
Reprezentanti
Gymnastika
Reprezentanti, Kategória A, B, C
-
Utorok
Prípravné prvky pre obtiažnosť
Gymnastika
Reprezentanti, Kategória A
Balet
Tanečná príprava
Reprezentanti, Kategória A, B
Prípravka
3 - 6 r.
Streda
Prípravné prvky pre obtiažnosť
Reprezentanti
Obtiažnosť
Reprezentanti, Kategória A
Gymnastika
Krúžok
Štvrtok
Výdržové prvky
Statické prvky
Reprezentanti, Kategória A
Gymnastika
Statické prvky
Reprezentanti, Kategória A, B, C
-
Piatok
-
Posilovanie
Reprezentanti, Kategória A, B
Dobrovoľný tréning
Kategória C
-
  10:00 - 13:00
Sobota
Prípravka
Gymnastika - krúžok
Dobrovoľný tréning
Reprezentanti, Kategória A, B, C

Počas prípravy na preteky je úprava tréningových hodín v kompetencii hlavného trénera.

Tanečná príprava - Spoločné choreografie

Individuálne zostavy - Streda, Štvrtok a Sobota

Sobota - plaváreň podľa súťažného programu pre Reprezentatov a Kategóriu A

Prípravka a krúžok v Sobotu do 11,30 hod.

+