Vašim deťom odovzdávame to najlepšie z nás

Tréneri klubu AGAF Slovakia

Františka Nemcová

Hlavný tréner AGAF Slovakia
Tréner všeobecnej gymnastiky SGF

Silvia Belánová

Reprezentačný tréner AGAF Slovakia
Tréner všeobecnej gymnastiky SGF

Anna Klingová

Tréner tanečnej prípravy a baletu AGAF Slovakia
+