Pozrite si, čo máme pre Vás pripravené

Informácie o poplatkoch

Bankové spojenie


Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK92 0900 0000 0051 3987 4602
SWIFT: GIBASKBX

Akadémia Fanygym - tréningy počas vyučovania a školskej družiny do 15,00 hod


R
Športová škola
18 hodín týždenne
85 € / mesiac
A
Kategória A
15 hodín tréningu týždenne
105 € / mesiac
B
Kategória B
11 hodín týždenne
85 € / mesiac
C
Kategória C
9 hodín tréningu týždenne
75 € / mesiac

Pre kategóriu R,A,B,C je možné uplatniť súrodeneckú zľavu. Platba pre súrodenca je 40 €.

Mimoškolská činnosť od 15,00 hod.


D
Gymnastika II
2 hodiny tréningu týždenne
60 € / mesiac
E
Akrobatická Gymnastika
4 hodiny tréningu, od 6 do 17 rokov
35 € / mesiac
8,7 € / hod.
Permanentka 1. polrok
(09,10,11,12,01)

150 €
7,5 € / hod.
Permanentka 2. polrok
(02,03,04,05,06)

120 €
6 € / hod.
 
F
Prípravka
všeobecná gymnastická prípravka
4 hodiny tréningu, od 3 do 5 rokov
35 € / mesiac
8,7 € / hod.
Permanentka 1. polrok
(09,10,11,12,01)

150 €
7,5 € / hod.
Permanentka 2. polrok
(02,03,04,05,06)

120 €
6 € / hod.
 
G
Prípravočka
všeobecná gymnastická prípravka
dieťa cvičí s rodičom, od 1 do 3 rokov
35 € / mesiac
8,7 € / hod.
Permanentka 1. polrok
(09,10,11,12,01)

120 €
6 € / hod.
Permanentka 2. polrok
(02,03,04,05,06)

100 €
5 € / hod.
2 mesačná permanentka
60 €
7,5 € / hod.
W
Ženy - Juniorky
9 hodín tréningu, večerné hodiny
60 €

Hlavný tréner, Predseda AGAF Slovakia si vyhradzuje právo nominovať deti z kategórii A,B,C,D do R-reprezentácie SR. (individuálne, spoločné zostavy, pózing)

Reprezentantky SR týmto získavajú finančnú podporu príspevkami sponzorov, Ministerstvom školstva, Asociáciou Naturálnej kulturistiky a AGAF Slovakia.

Hlavný tréner, Predseda AGAF Slovakia má právo R – reprezentanta z reprezentácie SR vylúčiť za:

  1. nedodržanie tréningového procesu
  2. nedodržanie kondičnej prípravy (sústredenie)
  3. nedostatočné výsledky v reprezentácii SR
  4. dočasné vylúčenie na základe zlých výsledkov dosahovaných na ZŠ (max. povolený priemer 2,5)
  5. odmietnutie nástupu na preteky - závažné porušenie disciplíny
  6. nedodržanie prípravy v pretekárskej sezóne vrátane stravy

Jednorázové poplatky pre Akadémiu FanyGym akrobatická gymnastika a fitness


Členský poplatok
1x ročne
20 €
(všetky kategórie)
Príspevok na kostým - spoločné zostavy
1x ročne
50 €
(všetky kategórie)
Individuálna zostava
1x
150 €
(Kategórie B, C)
Sezónna príprava, jedálniček
1x
50 €
(všetky kategórie)
Zimné sústredenie - kondičná príprava
1x
250 € (Rodič: 350 €)
(Kategórie R, A)
Letné sústredenie - kondičná príprava
1x
400 € (Rodič: 520 €)
(Kategórie R, A)
Letné sústredenie - kondičná príprava
1x
350 € (Rodič: 470 €)
(Kategórie B, C, prípravka)

Preteky na Slovensku - náklady (štartovné, cestovné vrátane trénera a náklady na trénera počas súťaže) hradí rodič podľa cenníka určeného hlavným trénerom a schváleného zastupiteľstvom.

Preteky v zahraničí - náklady (štartovné, cestovné, ubytovanie vrátane trénera a náklady na trénera počas súťaže) hradí rodič podľa cenníka určeného hlavným trénerom a schváleného zastupiteľstvom.

Kostým na individuálnu zostavu - náklady hradí rodič

Reprezentantky umiestnené do 3. miesta na ME a do 6. miesta na MS majú štartovné a cestovné vrátane trénera hradené klubom.

Ostatné


Individuálny tréning
hala + tréner
70 € / hod.
Tréner
odborný športový špecialista - Akrobatická gymnastika, fitness
20 € / hod.
Výber detí zo ŠK družiny trénerom
5 € / mesiac

Schválené dňa 5.6.2020 v Košiciach

Členovia zastupiteľstva Fanygym O.Z.:

  • Silvia Belánová - člen výboru O.Z.
  • Anička Klingová - člen výboru O.Z.

Predseda FanyGym O.Z., predseda AGAF Slovakia:

  • Františka Nemcová MRDt.

+